Tillgänglighetsredogörelse

Cookies-information

Bostadsstiftelsen Platen använder så få kakor som möjligt på sin webbplats, och begränsar användningen till kakor som behövs för att webbplatsen och funktioner på den ska fungera för användarna.

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Den här webbplatsen använder sig av s.k. session-cookies för att hålla reda på användaren under besöket på hemsidan. Denna cookie försvinner så fort användaren lämnar webbplatsen och stänger ner webbläsaren. Session-cookies innehåller ingen information om din dator, IP-adress eller personuppgifter. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i webbläsarens inställningar. Om nödvändigt använda cookies för kundportalen.platen.se stängs av, så kommer inloggningsförfarandet inte fungerar.

Platens systemleverantör av kundportalen.platen.se kommer fr o m 22 februari 2024 aktivera en ny cookiefunktionalitet som besökaren kan använda för att hantera de olika cookies som systemet använder.

Tillgänglighet för Mina sidor, kundportalen.platen.se

Bostadsstiftelsen Platen står bakom den här webbplatsen (kundportalen). Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur platen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Vi redovisar även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kundportalen.platen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2-3 dagar.  Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är {helt/delvis/inte} förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Oskäligt betungande anpassning

Bostadsstiftelsen Platen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • De blanketter vi tillhandahåller på platen.se är inte uppdaterade enligt Webbdirektivets kriterier. I dag är de publicerade såsom pdf-dokument.
  • Planlösningar i bildform (8 400 st) som inte har en alternativ text som beskriver planlösningen i detalj för synskadade.
  • Exteriör-, fastighets- och byggnadsbilder har inte en alternativ text som beskriver bilden i detalj för synskadade.

Senaste bedömningen gjordes den 16 februari 2024
Platen Kundportal/Mina sidor publicerades 11 mars 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 16 februari 2024