Områdesbild Borensberg

Borensberg är en fin gammal ort som ligger vackert beläget vid Göta kanal och Motala ström. Under sommarhalvåret är Göta kanal Borensbergs pulsåder, när hamnen trafikeras av kanalbåtar, fritidsbåtar och kanoter. Här promenerar både Borensbergsbor och turister.
Borensberg har en väl utbyggd samhällsservice med bl.a. skola, förskola, vårdcentral, folktandvård och ett stort utbud av affärer. I Borensberg har Platen mer än tvåhundrasjuttio lägenheter utspridda på flera mindre områden - både centralt och naturnära. Många pendlar till Motala eller Linköping.

OMRÅDESFAKTA

Adresser Borensberg:
Husbyvägen 15, 23, 25
Boregatan 2-24
Minkgatan 26-56
Ekorrstigen 7
Mårdstigen 5

Bostadstyp Rum Antal
Lägenhet 1 35
Lägenhet 2 91
Lägenhet 3 83
Lägenhet 4 10